κυλιομενες κλιμακες, κυλιομενες σκαλες, αυτοματες σκαλες

ΕΝ ISO 9001:2008

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

TUV

Κυλιόμενες Κλίμακες

|

Οι κυλιόμενες κλίμακες χρησιμοποιούνται, κυρίως, για την μεταφορά ατόμων μεταξύ ορόφων ενός κτιρίου. Η συσκευή αποτελείται από ένα κινητήρα ο οποίος κινεί τα σταλοπάτια έτσι ώστε τα πέλαματα να είναι πάντα σε οριζόντια θέση.

Κυλιόμενες σκάλες χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως σε μέρη τα οποία η χρήση ανελκυστήρα δεν είναι πρακτική. Οι κύριοι τομείς χρήσης περιλαμβάνουν πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια,ξενοδοχεία και δημόσια κτίρια.

Οι κυλιόμενες κλίμακες έχουν την δυνατότητα μετακίνησης μεγάλου αριθμού ανθρώπων, και μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο φυσικό χώρο που θα μπορούσε να εγκατασταθεί μία απλή σκάλα. Επίσης, υπάρχουν και ειδικές κυλιόμενες κλίμακες για εξωτερικούς χώρους.

keno